ٓی ی یی
ٓی ی ی یی یی ی
ٓ ی یی Ӂ ی ʪ ٓی ی ی یی یی ی ی۔
ی ی ی ی ی ی ی ٓی ی ی یی یی ی۔
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ۔
ی ی Ԙ ی ی Ъ ی ی ی ǐ ۵۰۰ ی ی ۵۰ ی ٓ ی ۔ ی ی ی ј ی ǘ ی ی Ѫ ی Ȫ ی ی Ә۔


ی ی

ی ی ی ی ی ٓی یٰ ی یی یی ی ی ۲۵ ۱۴۳۱ ی ی ی۔ ی ی ی ی ٓ ј ی۔ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی۔

 

ǘ ی ی ٓ

۲۷ ی ی ٓی یٰ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی۔ ј یی ј Ȫی ۔