دفتر حضرت آيت الله العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله:

شهر مقدس قم، خيابان انقلاب، كوچه 6 ـ شماره تماس: 00982517717333

نام *
ملك
ايميل(email) *
موضوع
سؤال *